Lekcja muzealna: JAK ŻYLI LUDZIE, ŻYCIE BEZ ELEKTRYCZNOŚCI

Warsztaty przeznaczone były dla dzieci, przeprowadził dyrektor Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach – Jarosław Żurawski. W czasie ich trwania uczestnicy mogli zapoznać się z dawnymi narzędziami i urządzeniami służącymi do prania, maglowania i prasowania, ale też osobiście wykonać te czynności.

Przez kilka godzin młodzi adepci prania, maglowania i prasowania wykonali kawał ciężkiej pracy i przekonali się, że czynności te kiedyś były bardzo pracochłonne, uciążliwe i wymagały użycia dużej siły fizycznej.

Uczestnicy zobaczyli na własne oczy duszę żelazka i mogli wyobrazić sobie, jak dawniej wyglądało życie bez elektryczności.

Na stronie szkoły napisano: „W trakcie lekcji uczniowie zwiedzali tematyczne sale muzealne, odgadywali przeznaczenie prezentowanych eksponatów oraz sprawdzali jak działają niektóre z nich. Była to niesamowicie ciekawa lekcja, a wszystko w ramach projektu pn. „Muzeum z duszą” realizowanego przez Fundację Sztukupuku, a finansowanego że środków Gminy Ziębice. Dziękujemy!”

Dziękujemy za zaufanie. Zapraszamy na stronę szkoły. Zdjęcia ze strony szkoły.

Zobacz: