SPOTKANIE Z PUCHACZÓWKĄ

FUNDACJA PUCHACZÓWKA (Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt)
Spotkania odbyły się w SOSW Szansa w Ząbkowicach Śląskich, podzielone na dwie grupy wiekowe – młodzież i dzieci. Pracownicy Puchaczówki posiłkując się licznymi slajdami opowiadali o zwyczajach i sposobie ochrony zwierząt dziko żyjących na naszych terenach. Uczestnicy byli bardzo zaangażowani i przejęci, chętnie zadawali pytania i bardzo kompetentnie i wyczerpująco odpowiadali na zagadki prowadzących. Wykazali się dużą wiedzą i jak i doświadczeniami wynikającymi z częstych wizyt w lesie. Prowadzący przybliżyli też słuchaczom życie codzienne w ośrodku, zwyczaje podopiecznych ich historie.