Warsztaty inspirowane rysunkami i gwaszami J. Langera

Joseph Langer był artystą wszechstronnym i ciekawym świata. Ćwiczył rękę i oko nie tylko portretując czy rysując ludzkie postacie, ale też zwracał uwagę na piękno przyrody. Zachowało się wiele jego rysunków i gwaszy o tematyce botanicznej, co więcej, jest autorem rysunków dla Muzeum Botanicznego we Wrocławiu.

O tym wszystkim dowiedzieli się uczestnicy i byli bardzo zaskoczeni. Warsztaty z tworzenia pras do ziół przybliżyły uczestnikom zainteresowania artysty. Omówiono rodzaje dawnych zielników, najciekawszych autorów i wyjątkowe egzemplarze. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, jak wykonać samodzielnie prostą prasę do ziół oraz jak zbierać i oprawiać, wklejać, opisywać zasuszone rośliny. Warsztaty prowadziła Basia Trzybulska.

Zobacz: