Warsztaty twórcze w muzeum we Wrocławiu

Spotkałyśmy się na warsztatach twórczych w Muzeum Sztuki Współczesnej, czyli Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu.

Celem była integracja kobiet w zaaranżowanym kontekście. Chłonęłyśmy sztukę, starając się ją zrozumieć, oswoić, rozmawiać o niej, zadawać pytania, inspirować się do twórczego myślenia.

Przybliżona została sztuka m.in.: wrocławskich artystów Stanisława Dróżdża i Eugeniusza Geta-Stankiewicza oraz Jerzego Beresia. Stałyśmy się dadaistycznymi poetami i plastycznie wizualizowałyśmy wiersze.

Wyjazd zintegrował nas. Mogłyśmy go zrealizować w ramach grantu Fundacji Tesco „Decydujesz, pomagamy”.

Dziękujemy Wam za twórczą obecność!

Zobacz: