Wycieczka do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Zwiedzanie i warsztaty.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój – młyn papierniczy jest jedynym zachowanym i do dziś działającym obiektem tego typu w Polsce i jednym z nielicznych w środkowej Europie. Muzeum udostępnia zwiedzającym ekspozycje poświęcone historii papieru, jego roli w rozwoju cywilizacji oraz zastosowaniu w codziennym życiu. My mieliśmy okazję zwiedzić całe muzeum, wziąć udział w lekcji muzealnej i warsztatach czerpania papieru metodą średniowieczną. Warto zwrócić uwagę, że w papierni znajdują się ciekawe ekspozycje, miedzy innymi:

  • arkusze papierów z filigranami z polskich, śląskich i pomorskich czerpalni (XVI-XXI wiek),
  • arkusze papierów barwionych historycznymi technikami (XIX-XX w.),
  • zabytkowe aparaty do badania właściwości papieru (XIX-XX w.),
  • urządzenia do produkcji papieru czerpanego (formy czerpalne, prasy do odciskania wody),
  • maszyny wykorzystywane w przemyśle papierniczym (pocz. XX w.),
  • urządzenia wykorzystywane w drukarstwie i introligatorstwie (pocz. XX w.).