Fundacja Sztukupuku powstała w maju 2016 r. Wcześniej działała jako grupa nieformalna.

     Działania Fundacji Sztukupuku to przede wszystkim:

podejmowanie działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, naukowej, edukacyjnej oraz badawczej,

organizacja i wspieranie wydarzeń kulturalno-artystycznych,

podejmowania inicjatyw edukacyjnych na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

działania z dziećmi, młodzieżą oraz grupami defaworyzowanymi,

inicjowanie i wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć lokalnych,

działania w ramach partnerstw: partnerstwa publiczno-społeczne oraz partnerstwa publiczno-społeczno- prywatne.

  W październiku 2018 r. podczas IV Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego w Krzyżowej Fundacja Sztukupuku otrzymała prestiżową nagrodę Aktywni na 100%. Spośród ponad 11 tysięcy organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku, wyróżnienia dostało 100 organizacji. Kapituła konkursu doceniła podmioty ekonomii społecznej zasłużone dla animacji i rozwoju społeczności lokalnych na terenie woj. dolnośląskiego.

 

Basia Trzybulska

Prezeska (02. 2023 – obecnie)

Basia Trzybulska jest artystką ceramikiem, w 1995 roku ukończyła ASP we Wrocławiu, wydział Ceramiki i Szkła. Studiowała w pracowni prof. Krystyny Cybińskiej. Mieszka i pracuje w Ciepłowodach. W jej pracowni powstają prace z ceramiki unikatowej – formy naczyniowe, rzeźbiarskie, oraz malarstwo na płytach ceramicznych. Oprócz tego zajmuje się też toczeniem na kole garncarskim. Zainteresowania poezją i książkami poetyckimi mają swoje odzwierciedlenie w malowanych przez nią kolażach wyklejanych w autorskich książkach. Mieszkając na wsi od początku starała się popularyzować pracę w glinie na warsztatach z przedszkolakami i dziećmi  wieku szkolnym. Rozmowy z kobietami skierowały jej uwagę na ich potrzeby i deficyty. Stara się pracować z nimi i dla nich, organizować i wyszukiwać interesujące, nietuzinkowe tematy poszerzające horyzonty, budujące samoocenę i poczucie własnej wartości. Oprócz zajęć artystycznych z uporem wprowadza do działań  Fundacji Sztukupuku poezję. Jeśli „zarazi” nią choć kilka osób będzie to dla niej wielka satysfakcja. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i Europie, oraz w Muzeum w  Wałbrzychu, Siklos Węgry, CEBIKO Korea, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Jest laureatką brązowego medalu na Międzynarodowym Biennale Ceramiki CEBIKO , Korea. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych (Niemcy, Francja, Holandia, Polska) oraz ma na koncie sześć wystaw indywidualnych (Warszawa, Łódź, Wrocław). Uczestniczyła w plenerach ceramicznych – Porcelana Inaczej Wałbrzych, Siklos Węgry, Lab Oro Centrum Reźby Polskiej Orońsko. Prezentowała kolaże i prowadziła warsztaty z ich tworzenia podczas Portu Poetyckiego w Chorzowie.

Aleksandra Janik

wiceprezeska (02. 2023 – obecnie)

Aleksandra Janik jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, wydziału Malarstwa. Od wielu lat prowadzi zajęcia plastyczne i warsztaty artystyczne z dziećmi i dorosłymi. Interesują ją przede wszystkim dawne, zapomniane techniki i rzemiosła artystyczne. Pod okiem tureckiej artystki Asuman Hasircioglu ukończyła kurs sztuki Ebru- malowania na wodzie, upoważniający do przekazywania  tej techniki. W pracy warsztatowej  najbardziej  zależy jej żeby inspirować  i zachęcać do twórczego spędzania czasu, pokazać ,że sztuka to wspaniała zabawa, która od zawsze pełniła funkcję jednoczenia społeczności.Trzy lata temu uciekła z wielkiego miasta ( Wrocław) na wieś , aby blisko natury wychowywać dzieci. Działania na rzecz lokalnej społeczności przynoszą jej dużą satysfakcję. Od ponad dwóch lat współtworzy projekt Nowinogranie – kameralne koncerty w stodole, gdzie nie istnieje bariera między wykonawcami, a widownią – wszyscy mogą się poznać , wspólnie spędzić czas przy ognisku. Do tej pory udało się ugościć wiele międzynarodowych projektów muzycznych. Aleksandra mówi biegle  w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim. Swoje umiejętności językowe doskonaliła podczas licznych podróży, m.in. do krajów Afryki Zachodniej (Maroko, Senegal, Gambia, Gwinea, Mali) oraz Europy (Hiszpania, Portugalia, Francja, Wyspy Kanaryjskie).

Dorota Felcenloben

prezeska (maj 2016 – luty 2023)

Dorota Felcenloben jest polonistką i historyczką, lokalną animatorką, koordynatorką projektów. W 2014 roku obroniła pracę doktorską pod tytułem „Wodziccy z Kościelnik. Dzieje rodziny”. Jest absolwentką Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Szkoliła się pod okiem prof. Kazimierza Karolczaka – badacza dziejów arystokracji oraz ziemiaństwa. Szlify językowe doskonaliła przy boku znanego językoznawcy prof. Jana Miodka.

Już w czasie studiów interesowała się działaniami kobiet w kontekście historycznym. Dzięki stypendiom naukowym i wsparciu uczelni macierzystej prowadziła badania naukowe w Londynie oraz we Lwowie i spotykała się z potomkami rodzin ziemiańskich – głównie kobietami, spisując ich historie. W ramach studiów polonistycznych prowadziła badania dotyczące epistolografii kobiecej w XIX i XX wieku, czego wynikiem była obrona pracy w tym temacie. W Krakowie pracowała jako redaktorka krakowskiego pisma opiniotwórczego „Miesiąc w Krakowie”, w którym była odpowiedzialna za Dział Muzea. Specjalizowała się w twórczości m.in. kobiet – Zofii Stryjeńskiej i Marii Jaremy. Od 2009 roku mieszka na terenie powiatu ząbkowickiego (Dolny Śląsk), gdzie również miała możliwość pracy w gazecie o charakterze kulturalnym („Panorama Ziemi Kłodzkiej”), wówczas zbierała informacje o nietuzinkowych osobach z regionu – były to głównie kobiety-artystki. Za swój autorski projekt na temat edukacji osób starszych została nagrodzona grantem z środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Unii Europejskiej. Stając się Latarnikiem Polski Cyfrowej  pracowała głównie z kobietami wykluczonymi w wieku 50+. Realizowała w sumie 9 dużych projektów.  Od 2012 roku jest nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Ciepłowodach.  Ponadto współpracowała z Wyższą Szkołą Przymierza Rodzin w Warszawie przy projekcie „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”.  W 2019 r. Dorota Felcenloben jako Prezes Fundacji otrzymała tytuł Osobowość Roku 2018 w plebiscycie Gazety Wrocławskiej. Nominacja została przyznana przez kapitułę konkursu w ramach działań fundacyjnych.

 

Katarzyna Sobocka

wiceprezeska do 2018r , współzałożycielka fundacji

Urodziła się w Lubinie, a od ponad 22 lat mieszka w malowniczej dolnośląskiej wsi. Tu rozbudziła w sobie potrzebę tworzenia.
Z wykształcenia jeste fotografką, z zamiłowania projektantką i twórcą biżuterii – głównie z miedzi, mosiądzu, srebra, w połączeniu z minerałami, drewnem, naturalnymi sznurkami. Sięga do pierwotnych form, w symbolach odzwierciedlanych w biżuterii od wieków, dostrzega bogactwo w różnorodności i nieograniczone źródło inspiracji. Jeste miłośniczką drzew, naturalnych ogrodów. Od kilku lat z mężem uprawia permakulturowy ogród warzywny i ziołowy.
Odnajduję się również w tańcu i malarstwie intuicyjnym
. “…Sztuka i rytuał to głosy ducha .Są energią zdrowienia . Sztuka i zdrowienie to kochająca się para, po wsze czasy połączona srebrną wstęgą. Artyści i uzdrowiciele przeżywają dziś odkrywanie na nowo tego starego związku .W czasach, kiedy sztuka została zdegradowana do roli dekoracji i straciła swoje duchowe znaczenie , a medycyna straciła swoje powiązanie z sercem i intuicją , ponownie dokonuje się połączenie sztuki i uzdrawiania za pomocą rytuału… “.
(Anna Halprin “Taniec jako sztuka uzdrawiania ”
Kasia tworzy swoją autorską markę biżuterii – Kazani.