Sztuka puka – żywa pracownia, warsztatownia

2022

Projekt polegał na przeprowadzeniu dwóch równoległych cykli – spotkań warsztatowych oraz pokazów rzemiosła. Swoją główną uwagę, zgodnie z profilem naszej działalności skupiłyśmy na kobietach – naszym celem była aktywizacja, poprawa samopoczucia poprzez zajęcia związane ze sztuką i kulturą, nawiązanie więzi, również międzypokoleniowych.

W ramach warsztatowni został przeprowadzony cykl warsztatów z twórcami – artystkami, rękodzielniczkami, pracujących w naturalnych materiałach, kultywujących tradycje rzemiosła i sztuki w wybranych technikach i materiałach, bazujących na szacunku dla środowiska.

Odbyły się następujące spotkania : papier mache, Ojo de dios, mozaika, makrama, szycie maskotek, shibori, las w słoiku.

Zamknięciem cyklu było spotkanie z terapeutką podczas którego grupa kobiet w bezpiecznym dla siebie środowisku mogła podjąć bardziej osobiste tematy i zapoczątkować proces świadomego dbania o swój dobrostan psychiczny.

W ramach Żywej pracowni – dni otwartych odbył się cykl spotkań dotyczących szeroko pojętej renowacji mebli oraz toczenia na kole garncarskim.

Pokazy toczenia na kole – cykl pokazów obejmujących całość pracy z kołem garncarskim, od omówienia rodzajów glin do toczenia, wykonania prostego walca, przez bardziej zróżnicowane formy na czajniku kończąc. Uczestnicy pokazu mieli okazję oglądania procesu toczenia na kole garncarskim, rozmowy z artystką, mogli tez spróbować własnych sił w toczeniu.

Pokazy renowacji mebli – cykl pokazów obejmujących szeroki temat związany z renowacją mebli – od prostych napraw stolarskich typu klejenie konstrukcji, przez wymianę forniru i ubytków, politurowanie własnoręcznie wykonanym szelakiem, woskowanie, malowanie i przecierki, montaż zawiasów, naprawa zamków i dorabianie kluczy, konstrukcja mebli dawnych. Uczestnicy pokazów mogli obserwować pracę przy wybranych meblach, zadawać pytania, a także spróbować swoich sił poddając renowacji przyniesione przez siebie egzemplarze.

Więcej o projektach i działaniach w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przeczytasz w artykule Expressu Miejskiego.

Projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego LGD „Qwsi”.

Wydarzenia w projekcie:

Wernisaż kończący projekt Sztuka Puka

23 września, 2022

Warsztat z psychoterapeutką

28 sierpnia, 2022

Warsztaty makramy

6 sierpnia, 2022

Warsztaty mozaiki

30 lipca, 2022

 Warsztaty shibori

16 lipca, 2022

Warsztaty szycia maskotek

9 lipca, 2022

Las w słoiku

2 lipca, 2022

Warsztaty Ojo de dios i pokaz renowacji mebli

21 czerwca, 2022

Warsztaty papier mache i toczenie na kole garncarskim

31 maja, 2022
Jeszcze chwila...:)

Wsparli nas:

logo UE
Logo programu Leader
Logo LGD QWsi
Logo programu PROW

Udostępnij: