Zanurzeni w średniowieczu na 750lecie spisania Księgi Henrykowskiej

2020

W gminie Ziębice przeprowadzono warsztaty i wydarzenia artystyczne, które dały wyobrażenie o dawnych czasach i ukazały tradycje związane z rzemiosłem średniowiecznym.

Fundacja Sztukupuku – dzięki projektowi sfinansowanemu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 uczciła 750-rocznicę wpisu pierwszego zdania w j. polskim do Księgi Henrykowskiej. Ponadto przypomniała wpisanie tego unikatowego zabytku na Listę „Pamięć Świata” UNESCO. Projekt trwał od lutego do listopada 2020 r. Udało się osiągnąć cel, czyli zaktywizować ponad 130 unikatowych mieszkańców powiatu ząbkowickiego, w szczególności gminy Ziębice. Przeprowadzono warsztaty, spotkania i wydarzenia artystyczne, które dały wyobrażenie o dawnych czasach i ukazały tradycje związane z rzemiosłem średniowiecznym. Organizatorki – trzy kobiety – Dorota Felcenloben, Barbara Trzybulska oraz Aleksandra Janik zadbały, aby w projekcie wzięli udział zarówno dorośli, jak również dzieci i młodzież. Uczestnicy chętnie brali udział w zajęciach i spotkaniach rodzinnie. Ponadto szczególną rolę odegrały osoby ze Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży SOSW „Szansa”. Ważnym kryterium była dostępność działań dla szerokiej grupy odbiorców. Organizatorki starały się włączać w działania osoby, które jeszcze nigdy nie brały udziału w zaproponowanych formach aktywności. W czasie inicjatywy były przeprowadzana ankiety, które wykazały, że u 70 osób nastąpił wzrost aktywizacji społecznej i kulturalno-artystycznej. Niemalże 100% ankietowanych zauważyło, że wzrosła u nich wiedza na zaproponowane tematy oraz wzrosła ekspresja twórcza, kreatywność oraz rozbudzenie wielopłaszczyznowych zainteresowań, zauważyli poprawę i umocnienie więzi międzypokoleniowych i wewnątrzpokoleniowych oraz wzrost komunikacji (dialogu) oraz współpracę międzypokoleniowej, przełamanie barier wiekowych. Organizacja współpracowała z Gminą Ziębice, która stała się bardzo pomocnym partnerem. Organizacja miała ogromne wsparcie ze strony Gminy Ziębice, szczególnie Pana Burmistrza – Mariusza Szpilarewicza oraz Zastępcy Burmistrza Pani Małgorzaty Wołczyk, również pracownicy urzędu byli niezwykle pomocni, szczególne podziękowania organizacja kieruje w stronę Małgorzaty Domaradzkiej oraz Barbary Rak. Również współpraca z Ziębickim Centrum Kultury była owocna: udostępniono sale, namiot, nagłośnienie, stoliki oraz krzesła. Organizacja swoje podziękowania kieruje również do Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży SOSW „Szansa”.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kucia biżuterii średniowiecznej. Powstały ozdoby miedziane wzorowane na biżuterii z okresu średniowiecza. Liderem wśród zaproponowanych atrakcji artystycznych były warsztaty Ebru – malowania na wodzie oraz warsztaty mozaiki. Powstała „witrażowa” rozeta – każdy jej element nosi w sobie indywidualne piętno autorki. Powstały prace o intensywnych kolorach, wyważone oraz dokładne z wyraźnym rysunkiem i podziałem. Dzieci natomiast stworzyły autoportrety – średniowieczna/y ja. Przy okazji zapoznały się ze zwyczajami modowymi epoki. Malując na powierzchni wody przy pomocy farb i akcesoriów używanych niezmiennie od średniowiecza, uczestnicy warsztatów mogli stworzyć swoje niepowtarzalne, dekoracyjne i bardzo kolorowe papiery tzw. „marmurkowe”, a także, nauczyć się, jak malować kwiaty.

Uczestnicy mieli szanse wypowiedzieć się na temat warsztatów w internetowej ankiecie. Okazało się, że warsztaty „pachnidła średniowiecza” zostały okrzyknięte „hitem sezonu”. Do tej pory w Bramie Paczkowskiej unosi się zapach mirry, mięty, tymianku, lawendy, rozmarynu, róży i wielu innych. Był to czas wyciszenia i poczucia ulotnego świata zapachów dzięki Uli Buyuly – socjolożce, perfumiarce, bajkopisarce. Założycielce alternatywnej perfumerii i sklepu „Sen nocy letniej”. Urszula tworzy i prowadzi warsztaty zapachowe, promuje zapachy i olejki eteryczne ze względu na ich symbolikę i znaczenie społeczne.

W czasie warsztatów historycznych młodzież i dorośli mieli okazję przenieść się w średniowieczny świat mnichów, rycerzy i panien. Zgłębili historię jednego z ważniejszych zabytków piśmienniczych w naszym kraju. Wspólnie interpretowali fragmenty tekstu, dyskutowali. Tekst stał się okazją do wykorzystania takich metod aktywizacyjnych jak: drama, żywy obraz, burza mózgów, fabuła z „kubka”, historyczno-polonistyczne gry dydaktyczne, historyczne graffiti, metoda JIGSAW (tzw. układanka), linia czasu. Celem zajęć było poznanie Księgi Henrykowskiej w sposób przyjazny i dostosowany do grupy wiekowej. Spotkania odbyły się w parku Henrykowskim, w opactwie w Henrykowie oraz w Ziębicach. 

Ponadto odbyły się warsztaty ceramiczne, podczas których można było stworzyć swój konkursowy kafel na ziębicki mural – kolejne ciekawe interpretacje pierwszego zdania pokazane w formie kolorowych rzeźbiarskich wypowiedzi. Kafle stały się częścią ziębickiego muralu, przy ZCK.

Ciekawym wydarzeniem było przedstawienie Teatru Jarmarcznego. Aktorzy Civies Glogoviae 1253 opracowali fabułę przedstawienia opartą na historii Księgi i klasztornych okolic, zaprojektowali też lalki do spektaklu. Ich komunikatywność, dowcip i niecodzienny przekaz został doceniony nie tylko przez dzieci, które czynnie brały udział spektaklu, ale też przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, pod którego oknami, specjalnie dla nich odbywała się jedna z inscenizacji. Forma została dostosowana do panujących warunków. Zwróćmy uwagę, że pensjonariusze nie mogli w tym czasie opuszczać ośrodka. Oglądali występy z okien.

W przestronnym zabytkowym wnętrzu Bazyliki w Henrykowie, miejscu o wyjątkowej akustyce, odbył się koncert duetu Vox Imaginaria. Pochodząca z Meksyku sopranistka przy akompaniamencie portatywu wykonała pieśni średniowiecznej Europy, w j. hiszpańskim, włoskim i francuskim.

Nie był to jedyny muzyczny akcent projektu – dzięki Ziębickiemu Bractwu Rycerskiemu można było uczestniczyć w zabawach tanecznych, które pięknie wkomponowały się w zieloną przestrzeń ziębickiego parku.

Cześć inicjatyw przeniosła się do sieci z powodu pandemii, jak np. warsztaty pt: „Papier tłoczony i złocony”. Warsztaty były kreatywnym odniesieniem do wynalazku, który zakończył epokę średniowiecza- wynalezienia przez Guttenberga druku i prasy drukarskiej.

Online odbyło się również spotkanie autorskie z pisarzem Kamilem Janickim, historykiem, publicystą autorem bestsellerowych książkę wydanych w łącznym nakładzie przeszło 250 000 egzemplarzy, w tym popularnej serii biografii wybitnych Polek, m.in. „Damy polskiego imperium”, „Pierwsze damy II Rzeczpospolitej”, „Damy złotego wieku”, „Żelazne damy i najnowsze – Damy przeklęte”, „Kobiety, które pogrzebały Polskę”. Ponadto zostało zorganizowanie spotkanie podsumowujące online, uczestnicy zostali zaopatrzeni w boxy (paczuszki) ze słodkościami przygotowane przez Jago Dzianka. 

Organizatorki starały się zapewnić wysoki poziom warsztatów wśród prowadzących byli: B. Trzybulska – artystka ceramik, dyplom na wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu 1995 r. Laureatka brązowego medalu w międzynarodowym konkursie ceramicznym CEBIKO Korea 2003 r. Od 2004 r. związana z ziemią ząbkowicką, gdzie mieszka i ma swoją pracownię. Oprócz aktywnej działalności artystycznej współpracuje z lokalnymi ośrodkami kultury, prowadząc warsztaty ceramiczne. D. Felcenloben – doktor nauk humanistycznych, historyczka i polonistka. P. Wróbel- pół życia zajmuje się kowalstwem. Jest to tradycja rodzinna, którą jego ojciec – Mistrz Kowalski – przekazał czterem swoim synom. Działa jako objazdowa kuźnia, występując na wielu jarmarkach i festiwalach w całej Europie. J. Gonzalez-Springer urodzona w Meksyku. Ukończyła studia wokalne w krakowskiej Akademii Muzycznej. Prowadzi ponadto działalność pedagogiczną z dziećmi i młodzieżą poprzez warsztaty i lekcje mistrzowskie w dziedzinie muzyki dawnej i tradycyjnej. R. Lubieniecki – kompozytor, muzykolog. Specjalizuje się w muzyce średniowiecznej. A. Janik – Od 2008 roku absolwentka Wydziału Malarstwa na wrocławskiej ASP. Od 2010 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadząc zajęcia plastyczne. Zajmuje się ponadto projektowaniem graficznym i grafiką użytkową. P. Solińska, prowadząca warsztaty mozaiki z dziećmi i dorosłymi w Ośrodku Działań Twórczych w Ziębicach oraz w ramach działań Fundacji Przylądek Nadziei. K. Napieraj, S. Skowroń – Chorągiew Księstwa Ziębickiego – organizacja istniejąca od 2008 roku. Bractwo rycerskie zajmuje się odtwarzaniem kultury i historii z przełomu XIV i XV wieku. Terenem działań rekonstrukcyjnych jest głównie Dolny Śląsk. Zajmują się organizacją pokazów i nauką tańców, walk średniowiecznych. W projekcie udało się osiągnąć wszystkie założone rezultaty, cele, wskaźniki.

Wydarzenia w projekcie:

Imię róży – pachnidła średniowiecza

17 września, 2020
Jeszcze chwila...:)

Wsparli nas:

Narodowy Instytut Wolności - logotyp

Udostępnij: