Wycieczka do klasztoru księgi Henrykowskiej dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Opactwo cysterskie w Henrykowie jest unikatowym zespołem zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Według tego rejestru w skład zabytkowego kompleksu wchodzi kilkadziesiąt obiektów, z których najważniejsze to: kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i Jana Chrzciciela, mauzoleum Piastów (kaplica Marii Magdaleny), klasztor cystersów, obecnie
klasztor, seminarium, rezydencja, założenie parkowe (w planie park kulturowy). Jest to jedno z najokazalszych i najpiękniejszych założeń barokowych na Śląsku. Zaplanowaliśmy zwiedzanie obiektu z przewodnikiem, spotkanie z historykiem, który przybliżył historię Księgi oraz obiad poczęstunek w przyklasztornym parku.